به وب سایت شرکت پارس کویر خوش آمدید.
پروژه های انجام شده
                                                                       
محل پروژه : استانداری بوشهر
کارفرما : استانداری بوشهر
نوع ساختمان :
پیش ساخته پانلی
کاربری :
اداری
متراژ :
165 متر مربع
تاریخ اجرا :
خرداد 84

                                                          
محل پروژه : بندر عباس
کارفرما : تاکسی بیسیم بندر عباس
نوع ساختمان :
پیش ساخته پانلی
کاربری :
اداری
متراژ :
157متر مربع
تاریخ اجرا :
شهریور 85

                                                         

محل پروژه : بندر عباس - فولاد هرمزگان
کارفرما : شرکت مهندسی فولاد پایا
نوع ساختمان :
پیش ساخته پانلی
کاربری :
خوابگاهی
متراژ :
464 متر مربع
تاریخ اجرا :
اردیبهشت 87


                                                        
محل پروژه : جاده چالوس - کندر
کارفرما : موسسه حرا
  LSF  نوع ساختمان : پیش ساخته
کاربری : اداری در 2 طبقه
متراژ :
380 متر مربع
تاریخ اجرا :
مرداد 88

                                          
محل پروژه : اندیمشک - سزار
کارفرما : شرکت آب و نیرو
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - خوابگاهی
متراژ :
105 متر مربع
تاریخ اجرا :
آذر 88

                                                 
محل پروژه : سرم سازی رازی
کارفرما : شرکت ایمن پاد
     LSF  نوع ساختمان : پیش ساخته
کاربری : اداری
متراژ :
130 متر مربع
تاریخ اجرا :
مهر 89

                                              
محل پروژه : تونل نیایش - نونهالان
کارفرما : موسسه حرا
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - نمازخانه
متراژ :
181 متر مربع
تاریخ اجرا :
اسفند 89

                                           
محل پروژه : تونل نیایش - گلشهر
کارفرما : موسسه حرا
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : خوابگاهی در 2 طبقه
متراژ :
380 متر مربع
تاریخ اجرا :
اردیبهشت 90

                                            
محل پروژه : کردان
کارفرما : شرکت طرح آژند البرز
  LSF  نوع ساختمان : پیش ساخته
کاربری : ویلایی
متراژ :
56 متر مربع
تاریخ اجرا :
تیر 90

                                             
محل پروژه : اتوبان شهید بابایی
کارفرما : موسسه شهید رجایی
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - نمازخانه - رستوران غذاخوری
متراژ :
237 متر مربع
تاریخ اجرا :
مرداد 90

                                              
محل پروژه : همدان
کارفرما : شرکت راشید
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری
متراژ :
150 متر مربع
تاریخ اجرا :
خرداد 89

                                                
محل پروژه : بزرگراه حقانی - بانک مرکزی
کارفرما : شرکت تهران گروه
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - خوابگاهی - انبار
متراژ :
1027 متر مربع
تاریخ اجرا :
شهریور 90

                                                
محل پروژه : بندر عباس
کارفرما : شرکت تهران گروه
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری
متراژ :
187 متر مربع
تاریخ اجرا :
شهریور 90

                                          
محل پروژه : مترو قم
کارفرما : موسسه حرا
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : خوابگاهی - نمازخانه - سالن ورزشی -  رستوران غذاخوری
متراژ :
1891 متر مربع
تاریخ اجرا :
آبان 90

 
محل پروژه : سازمان انرژی اتمی - اصفهان
کارفرما : شرکت فاتسا
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری
متراژ :
104 متر مربع
تاریخ اجرا :
شهریور 90

                                                  
محل پروژه : شرکت نفت اهواز
کارفرما : شرکت نفتا گاز ماد
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری
متراژ :
237 متر مربع
تاریخ اجرا :
دی 90

                                                                               
محل پروژه : اتوبان بابایی
کارفرما : شرکت پایاب کوثر
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری
متراژ :
1340 متر مربع
تاریخ اجرا :
اسفند 90

                                                
محل پروژه : شیراز - کربال
کارفرما : شرکت جهاد نصر فارس
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - خوابگاهی
متراژ :
598 متر مربع
تاریخ اجرا :
فروردین 91

                                                
محل پروژه : دانشکده علوم پزشکی ایران
کارفرما : شرکت تهران گروه
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری در 2 طبقه
متراژ :
382 متر مربع
تاریخ اجرا :
تیر 91

                                               
محل پروژه : اندیمشک - سد بختیاری
کارفرما : موسسه حرا
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : خوابگاهی
متراژ :
500 متر مربع
تاریخ اجرا :
مرداد 91

                                                     
محل پروژه : تهران
کارفرما : نیروی دریایی ارتش - نداجا
  نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی مدولار
کاربری : اداری
متراژ :
108 متر مربع
تاریخ اجرا :
مهر 91

                                                   
محل پروژه : صنایع شیمیایی پارچین
کارفرما : سازمان صنایع دفاع
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری
متراژ :
80 متر مربع
تاریخ اجرا :
بهمن 91

                                               
محل پروژه : بندر عباس
کارفرما : نیروی دریایی ارتش - نداجا
   نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی مدولار
کاربری : اداری
متراژ :
108 متر مربع
تاریخ اجرا :
تیر 92

                                                                                              
محل پروژه : الشطره - کشور عراق
کارفرما : شرکت عمراب
   نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - خوابگاهی
متراژ :
620 متر مربع
تاریخ اجرا :
اردیبهشت 92

                                                   
محل پروژه : بزرگراه حقانی - بانک مرکزی
کارفرما : شرکت ژالکه
   نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی مدولار
کاربری : اداری
متراژ :
292 متر مربع
تاریخ اجرا :
خرداد 92


 
محل پروژه : چابهار
کارفرما : نیروی دریایی ارتش - نداجا
   نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی مدولار
کاربری : اداری
متراژ : 108 متر مربع
تاریخ اجرا : آذر 92

                                                                  
محل پروژه : الشطره - کشور عراق
کارفرما : شرکت عمراب
   نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - خوابگاهی
متراژ : 1152 متر مربع
تاریخ اجرا : دی 92

                                                                   
محل پروژه : خرم آباد 
کارفرما : موسسه علی ابن ابیطالب
   نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - خوابگاهی
متراژ : 636 متر مربع
تاریخ اجرا : اسفند 92

 
محل پروژه : رشت
کارفرما : شرکت سازه کار
                                                  نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
 کاربری : اداری
متراژ : 188 متر مربع
تاریخ اجرا : اسفند 92

                                                                    
محل پروژه : اهواز - چمشیر
کارفرما : شرکت سابیر
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری - 3 طبقه 
متراژ : 436 متر مربع
تاریخ اجرا : مرداد 93

                                                                    
محل پروژه : آرامستان کرج
کارفرما : شهرداری کرج
   نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : اداری 
متراژ : 152 متر مربع
تاریخ اجرا : مهر 93

 
محل پروژه : مس سرچشمه 
کارفرما : شرکت تناوب
                                                  LSFنوع ساختمان : پیش ساخته
 کاربری : اداری - 3 طبقه
متراژ : 723 متر مربع
تاریخ اجرا : آبان 93

                                                                    
محل پروژه : پیرانشهر- پروژه کانی سیب
کارفرما : موسسه قائم
    نوع ساختمان : پیش ساخته پانلی
کاربری : خوابگاهی 
متراژ : 468 متر مربع
تاریخ اجرا : دی 93